Generalforsamling 2020

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 13/06/2020
6:00 pm

Lokation
Signabø

Kategori Ingen Kategori


Dagsorden:

  • Velkomst v/formanden
  • Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
  • Formandens beretning.
  • Kassereren fremlægger regnskab for indeværende år og budget for det følgende år.
  • Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslaget skal være dateret og underskrevet af forslagsstilleren. – Aktivitetsplanlægning for 2020 (OR 5/3-20) af tildelte midler (DV & 2 mio puljen)
  • Valg. Formand vælges i ulige år (Ottar genopstiller ikke). Kasserer vælges i lige år (genopstiller). Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige år, 1 i ulige år. 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. 1 revisor vælges for 2 år i ulige år. 1 revisorsuppleant vælges for 2 år i lige år.
  • Eventuelt – 3 X FO VETS´s deltagelse i Warrior Week i USA SEP 2020 – Afholdelse af Flagdag i Tórshavn (hos Tóshavner kommunu) 5 SEP 2020’ – Veterancafeer fremadrettet – Formandsmøde/repræsentantskabsmøde i Danmark – Under eventuelt udleveres tildelte jubilæumstegn og diplomer. – Indmeldelse i Danmarks veteraner (den enkelte) Kr. 380,- Hvoraf en del (Kr. 110,-) refunderes til vores lokalforening
  • Spisning: Lettere traktement Kammeratligt samvær

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.