Velkommen til lokalforeningen Færøerne

Indkaldelse til generalforsamling, Føroyskir Veteranar

LØRDAG 21. marts 2020 Kl. 15.00

Arktisk Kommando, Tinghusvegur 64 (MRCC) Tórshavn

Dagsorden:
 • Velkomst v/formanden
 • Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
 • Formandens beretning.
 • Kassereren fremlægger regnskab for indeværende år og budget for det følgende år.
 • Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
  generalforsamlingen. Forslaget skal være dateret og underskrevet f forslagsstilleren.

  •  Aktivitetsplanlægning for 2020 (OR 5/3-20) af tildelte midler (DV & 2 mio puljen)
 •  Valg.
  Formand vælges i ulige år.
  Kasserer vælges i lige år.
  Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige år, 1 i ulige år.
  2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.
  1 revisor vælges for 2 år i ulige år.
  1 revisorsuppleant vælges for 2 år i lige år.
 •  Eventuelt
  – 3 X FO VETS´s deltagelse i Warrior Week i USA MAJ 2020
  – Afholdelse af Flagdag i Tórshavn (hos Tóshavner kommunu) 5 SEP 2020’
  – Veterancafeer fremadrettet
  – Formandsmøde/repræsentantskabsmøde i Danmark
  – Under eventuelt udleveres tildelte jubilæumstegn og diplomer.
  – Indmeldelse i Danmarks veteraner (den enkelte) Kr. 380,- Hvoraf en del (Kr. 110,-)
  refunderes til vores lokalforening
  http://danmarksveteraner.dk/wordpress/?page_id=90

————-o————
Spisning: Lettere traktement, smørrebrød Kl. 16.30 (tilmelding nødvendig)

Kammeratligt samvær